svētdiena, 2020. gada 20. septembris

"Vietām cilvēki un vietām vientulība"

Agnese Rutkēviča "Vietām cilvēki"

Nelielā pēcvārdā redaktors Edvīns Raups saka: "Nav nekā apbrīnojamāka par dzīva cilvēka elpu, un tā ir pirmā liecība. Bet Dievs nespēj reģistrēt miesu, tāda mums te kārtība, un talkā nāk dzejnieks." Tas bija pirmais lasītais, jo iesāku šoreiz ar lapošanu un acu priecējumu - dzejas atskārsmes, mākslinieces Evelīnas Andžānes grafikās radītais un Jāņa Rozes apgāda ievākotais grāmatas noskaņojums mierīgi skaists, tēlaini sabalsojas meditācijās.

Vietām ļoti skaisti. Vietām skumji. Vietām cilvēks dzejniece un cilvēks lasītāja mēs sapratāmies teju no pusvārda, vismaz šķietami, jo garantētības visa precīzai izpratnei, pratībai vispār, nedz dzīvē, nedz tekstos nav, bet sajūtās reizēm kādumirkl' tā šķiet. 

Patiesi, "vietām cilvēki un vietām vientulība" (61.lpp.). Tāpat vietām tuvošanās un vietām attālināšanās (60.lpp., 68.lpp.), jo 'tā jādara' tuvību ilgstoši uzturēt reti iespējams. Tas iesāpina un iesajūto ikvienu iesaistīto, tas nav speciāli, tāda dzīve. To pieredzu arī tiešā veidā, prozaiski, ikdienā, sadzīvē, realitātē. Var ilgoties tuvības, cerīgi priecāties vai skumt un tomēr reizēm attapties mirklī, vietā, secināt, ka notikusi attālināšanās, un kas zina, vai tas noslēgums vai citu iespēju kādreiz rašana. Arī tuvās attiecības transformējās jaunos veidos, jaunās sapratnēs, citos līmeņos. Var notikt dažādi, sajūtas mainīgas, tāpat reizēm cilvēki, dzīve. To samanīju dzejā. Iespējams, kaut ko pieliku arī šobrīdējās domās no sevis, minējumos.

Dzejas sajūtas, ko stāsta Agnese Rutkēviča ir vispirms cilvēciskuma caurdvestas, ticīgi cerīgi ilgojoties un smeldzīgi skumjās reizēm esot. Vārdi un teikumi kā veltījums cilvēku skaistumam un dzīves reizēm teju pārpasaulīgajam baudījumam. Dabas norises un gadalaiku maiņas, mežs, koki, pilsētas, acu aizvēršana, skropstas, klusums, tuvums, attālums, daudzbalsīgums.

Nolasījās arī valodas, vārdu saspēles. Piemēram, radoši dažādi izgaismojot vārdus. "Izturēt" (grāmatā 19.lpp., šeit zemāk, citējumā zem foto) - cilvēka cerības izturēt, ja būs lemts, bet balss, to sakot, aizlūzt, balss neiztur. Vai atvadas, kas plosa kādu, kurš neatvadās (30.lpp. un citējums zemāk). Nenākšana tuvāk, nemaz nemācēšana, neprasme būt tuvāk (73.lpp., noslēdzošais citējums). Kā arī, vadmotīvs - "vietām cilvēki un vietām vientulība". Arī citviet saspēles. Tas piešķīra sajūtu tekstam papildu vērtību, - valodas skaistumu. Jo šī ir. Skaista. Grāmata. Dzeja. Iesaku rudenī, gaidāmajā ziemā!

 "skrosptās siro
salnas
" // 14.lpp.

"ja mēs to visu izturēsim
kāds iesāk un nepabeidz
balss neiztur" // 19.lpp.


 "migla pieelpo tukšumu krastā,
kurā viņa ieradusies uz laiku,
uz neziņu, uz īsu brīdi" // 29.lpp.

"vējš plosa mežu
kā atvadas plosa kādu
kurš neatvadās" // 30.lpp.


 "Gājēju virtenes tik spožām acīm kā cerība. Tuvojas. Attālinās" // 60.lpp.

"kā daudzbalsīgs koris nolīst
lietus debesu acu pilieni
apklust koki un ieritinās savās mizās" // 62.lpp.

 "- Nenāciet tuvāk! - kliedz putni
- Nemākam tuvāk! - kliedz divas ēnas,

mirušas galotnē, dzīvas saknē." // 73.lpp.


svētdiena, 2020. gada 9. augusts

Dzeja - klātbūtne

Rudenī, septembrī, norisināsies Dzejas dienas 2020. Gaidu, priecājos. Jau sāku noskaņoties.
Satori par Dzejas plāniem raksta:
https://satori.lv/article/pec-menesa-saksies-dzejas-dienas-2020


Blogā un fotogrāfijās atskatījusies uz iepriekšējā gada Dzejas dienām biju šeit:
"Cilvēks - dzejolis"

Savukārt, nupat, nesen lasīju kādu nelielu dzejas izdevumu ar skaistuma klātbūtni dizainā. Lasīju un visvairāk sajutos uzrunāta tieši caur atklātību - klātbūtni. Tieši caur tiešumu, pateikto, kā ir, kā uztver, pār/iz/dzīvo autors. Mazāk plūsmainības, daiļrunības, nekonkrētības šai grāmatā. Vairāk konkrētība. Taču uzrunāja tāds kā cilvēka jūtīgums. Visā tajā, kas notiek, kas ārēji reizēm var šķist vienkāršāk vai vieglāk, tomēr sajūtās kaut kur "dedzina".

Krišjānis Zeļģis "Skaistuma klātbūtne"

-

sauc
tad paceļ lūstoša vīrieša balss
ļoti nomācoši
no intonācijas jūtams ka ilgojas
ilgojas kā vīrieši to dara
izliekoties

es pagaidīšu
viss kārtībā
man iet labi

Savā ziņā, tā ir visa būtība - klātbūtne. Cilvēks - klātbūtne. Dzeja - klātbūtne.
Literatūra, grāmatas, māksla, glezniecība, fotogrāfija - satikšanās un sajušanās tuvāk otram, reizēm citādajam, reizēm līdzīgajam, dažādi, pārsteidzoši, viegli, šokējoši, grūti, nesaprotami, saprotami utt.

svētdiena, 2020. gada 2. augusts

Socionika

Ievadrindkopa
Reizēm mēdzu painteresēties, aizrauties ar kaut ko, kas nav zinātniski, reglamentēti pierādīts. Vienkārši tāpēc, ka kaut kas jauns, interesants, pārdomas rosinošs, ar kaut ko uzrunā konkrētajā dzīves brīdī. Palūkojoties uz dzīvi, cilvēkiem no dažādiem rakursiem. Kā iespējamība, varbūtība un noslēgumā daudzpunkte. Šīs vasaras aizraušanās – socionika. Mazliet uz netradicionālās psiholoģijas pusi, var teikt, līdzīgi kā horoskopi, tikai ar drusciņu pseidozinātnes piesitienu.
Kas tas ir – socionika?
Var teikt – tipoloģija, jo ir 16 cilvēku tipi. Katram tipam savs raksturojums, kas sastāv no četrām pazīmēm, kurām ir pretstati, un vienkāršības labad tipus mēdz dēvēt arī literārajos vai darbības sfēras pseidonīmos (piemēram, Gabēns – Sensori loģiskais introverts SLI, iracionāls, sociālā loma – Amatnieks). Sākumā var likties sarežģīti, bet nav tik traki. Vēlāk atklājas nianases un var papētīt vairāk, ja rodas vēlme. 
 
Tipu nosaukumi: Dons Kihots, Dimā, Igo, Robespjērs, Hamlets, Maksims, Žukovs, Jeseņins, Napoleons, Balzaks, Džeks Londons, Draizers, Štirlics, Dostojevskis, Hakslijs, Gabēns.

Aptuvena definīcija – socionika ir mācība par cilvēka informācijas metabolismu jeb uztveri saistībā ar apkārtējo pasauli.

Samērā plaša informācija internetā pieejama krievu valodā (Соционика). Latviešu valodā atrodamas biedrības “Socionika”* vietne un Evijas Čeprovas mājaslapa, kur labi pastāstīta teorija īsumā un pieejams sava tipa noteikšanas tests tiešsaistē**. Testi sastopami dažādi un kopumā nedarbojas ar garantiju, jo uz jautājumiem var atbildēt neprecīzi (samulsināja formulējums, īsti nezina) vai maldinoši (cilvēks ne/gribētu, lai viņam būtu raksturīgas kādas īpašības un suģestē sevi domāt, ka tās ne/piemīt). Iespējams, var aizpildīt testu vairākkārt un palasīt tipa/u aprakstu/s, lai pārliecinātos, kas vairāk atbilst, kā arī tiek piedāvātas dažādas konsultācijas klātienē. Kad savs tips noskaidrots (pārdomu rezultātā + ar testa palīdzību u.tml.), tas var dot impulsu drusku labāk sevi saprast, drošāk orientēties dažās dzīves jomās:
   – attiecībās, saskarsmē ar apkārtējiem,
   – profesijas, studiju, darba izvēlē.

*** Tests sava tipa noteikšanai: https://cilvekutipi.lv/tests-tipa-noteiksanai/

Ko tas dod? Socionikas pamati – neliels ieskats
Man bija interesanti pareflektēt par pazīmēm, kas, iespējams, pašai un dažiem citiem, pazīstamajiem cilvēkiem vairāk raksturīgas. Izņēmums ir psihiskas vai strikti ierobežojošas fiziskas saslimšanas. Bet kopumā, tajās izpausmēs, kas personai raksturīgākas, cilvēks biežāk (ne pārspīlēti, tad būtu patoloģija) jūtas labi, priecīgāk, laimīgāk, to vieglāk (nemokoties) spēj no sevis sniegt, tur rod un uzņem enerģiju, gūst gandarījumu. 

Pazīmju pāri (ikviens var justies, izpausties dažādi, bet vienā no veidiem mazliet vairāk):

Iracionāls (garastāvokļa cilvēks, elastīgāks) vai racionāls (mēdz plānot, ilgāk pārslēdzas)
Loģisks (vēsāks acu skatiens, principi) vai ētisks (siltāks acu skatiens, empātija, emocijas)
Sensorisks (praktiskās iemaņas, konkrētība) vai intuitīvs (idejas, teorijas, aizfantazēšanās)
Introverts (reizēm klusāks, mazliet lēnāks) vai ekstraverts (ātrāks, priecājas par kompāniju)

Kādā interneta vietnē (arī teorija aprakstīta), krievu valodā*** var atzīmēt pazīmes – saklikšķināt un paskatīties, kas sanāk pašam par sevi vai par kādu citu cilvēku, palasīt aprakstus kādam no 16 tipiem.

*** https://mysocio.ru/test/manual
Ko tālāk? Starptipu attiecības jeb cilvēks duālais
Piemēram, dažreiz, gaidot, prasot no otra, no bērna vai no saviem vecākiem, no mīļotā, to, ko cilvēks ar grūtībām var, tas pārsvarā abām pusēm ir ne īsti komfortabli, sāpīgi, traumatiski. Līdzīgi, aizejot studēt vai strādāt kādā jomā vai vidē (apstākļos), kas īsti nesaista, nepadodas, kur nākas ļoti nopūlēties un tik un tā nav labu rezultātu, laika gaitā var ciest pašapziņa, pat veselība.

Šajā sakarībā socionika stāsta par starptipu attiecībām jeb cilvēka duālo iedabu – abpusējo papildināšanos jeb dualizēšanos. Pamatdoma ir tajā, ka vislabāko savstarpējo sapratni var izveidot ar cilvēkiem, kas ir atšķirīgi, citādāki nekā mēs, ģimenē vai draudzībā veidojot savienību, kurā viens otru atbalsta, papildina, jo katram ir citas spējas, stiprās puses. Loģiskais atbalsta, papildina jeb dualizē ētisko (divi ētiskie reizēm var aizstrīdēties, sāpīgāk viens uz otru apvainoties, loģiskais ētisko šajā ziņā labvēlīgi atvēsina un otrādi – ētiskais loģisko siltina). Sensorais palīdz intuitīvajam praktiskajā dzīvē un otrādi – intuitīvais dod idejas, ierosmi. Ekstravertais atraisa introverto (divi introvertie var labāk saprasties, bet var arī vilties, jo neattīstot kaut mazliet ekstraversiju, pietrūkst aktivitāšu).
 
Tomēr ir vajadzīgs arī līdzīgs dzīves piegājiens jeb dzīves vērtības – abi ir vai nu racionālie vai iracionālie – šeit saskaņa ir vispatīkamākā, vai citādi sabalsojas, vienojas līdzīgā "dzīves filozofijā" u.tml. Socionikā to dēvē – kvadras. 
 
Īss apkopojums satrptipu attiecību un citās socionikas tabulās****:
 
Dzīves piemērs
Par sevi testā + pārdomās noskaidroju, ka esmu introverta (ja nav speciāli jāsteidzas, varu kustēties lēnāk, pasākumos reizēm sākumā turos malā, ļoti patīk atpūsties vienatnē), racionāla (mēdzu plānot, reizēm uztraukties pirms laika, bet ja kāds pēkšņi kaut ko pajautā, dažas sekundes it kā "uzkaros", apstrādāju informāciju), ētiska (labi sajūtu citu emocijas, gaisotni telpā, kāda cilvēka noskaņojumu, vai steidzīgs, vai atbrīvots, vai sāpināts, bet cenšas neparādīt, vai par kaut ko skumst, vai priecīgs un sajūsmināts, knapi valdās), intuitīva (praktiskie, tiešie darbi jeb taktilā, sensorā dzīve nav mana spēcīgā puse, varu nejauši apdauzīties, "aizlidoju" domās un kaut ko, kādu nepamanu).

Secinājumi: labprātāk plānoju, sagatavojos, tas mani atslābina, gandarī – vakarā salieku drēbes rītdienai, pieturos pie ierastajiem ēšanas paradumiem (racionalitāte), labprāt parunājos ar kādu divatā vai mazākā kompānijā (introvertums), aizraujos ar kaut ko un tad varu pētīt, lasīt, pārrunāt (intuīcija), ilgāk apdomāt (racionalitāte). Drošību gūstu caur plānošanu, ka zinu, kas aptuveni gaidāms, savukārt spēkus atjaunoju vienatnē, bet enerģiskāk un dzīvespriecīgāk sajūtos caur iespēju tveršanu, pārrunāšanu, vaļaspriekiem (grāmatas, fotografēšana). Ja man būtu jāstrādā ar lielu auditoriju vai caurām dienām klientu apkalpošanā, tas nebūtu piemēroti, sāktos stress, lielāks nogurums. Ja kaut kas jādara ātri, neparedzami, reizēm ir iespējams, bet nav tik komfortabli. To saprotot, zinu, par ko varu atzīties, ko varu atklāti pastāstīt, citus nemaldinot. Sajūtot iztukšotību, meklēju vai nu vienatnes devu vai kādu jaunu aizraušanos ar kādu grāmatu, seriālu, psiholoģisko pareflektēšanu u.tml. Līdzīgi, padomājot par tuvajiem, varu mēģināt pieiet saprotošāk, vismaz dažreiz, vismaz pamēģināt.
Atvados, ar saudzīguma vienam pret otru, pēc iespējām, vēlējumu!

sestdiena, 2020. gada 11. jūlijs

Nosarkt grāmatas dēļ

"Vilciens klandēja" / 123.lpp.
Šo grāmatu nolēmu, un tā arī darīju, lasīt tikai braucot vilcienos. No rītiem, ceļā uz darbu, pēcpusdienās, atpakaļceļā. Dažreiz, pēc noskaņojumiem. Kāpēc? Jo ieilgušais mazāklasīšanas posms neatlaidās. Vienreiz iegādājos grāmatu, kur nebiju uztrāpījusi tomēr uz savu gaumi, izlasīju, bet nebija gluži tas, nebija īstās patikšanas. Un tad, ar šo pirkumu, liekas, izdevās, beidzot, vismaz uz brīdi, sajaušama teikumu burvība, valdzinājums. Gribējās pabaudīt ilgāk, jo lappušu skaita grāmata ziņā nav lielizmēra, kas arī patīk, nav smagnēja nešana. Tā nolēmu nesteigties. Lasīt vilcienbraucienos. Un vilcienlasīšanai piemīt zināma, nē, nezināma (koķeti mazliet), jo īsti jau nezinu, elegance vai kaut kas tāds - kā poētiskums. Un bija savā ziņā skaisti, tik tiešām.

Gadījās arī tas, ko autors piemin...
"Nosarkt grāmatas dēļ" / 97.lpp.
Un kopumā šai stāstā vairākviet aprakstīts intīmais, vairākizpausmju intīmais, dažādi dzīvē iespējamais - piemēram, grāmatas, to lasīšana, slepus lasīšana, vai nelasīšana (intīmas izvēles), nāves klātbūtne (ļoti intīma), rakstīšana (ārkārtēji intīma, notiek rakstītāja galvā un sajūtās, atmiņās un citās maņās - šai grāmatā it īpaši, jo vietām pēkšņi, it kā neloģiski, mainās vēstītājs, ir dažādas pirmās personas, kas stāsta dažādās sāta sajūtās), ķermeņu intimitāte (bez šaubām, arī intīma).

Alesandro Bariko "Jaunā līgava".
Bariko ir viens no autoriem, kuriem uzticos. Jā, protams, ikviens, arī autors, var mazliet pasvārstīgi pamainīties laika gaitā, bet kaut kas pazīstams, kā vērtība, tajā visā paliek, pastāv. Nozīmīga vērtība - rakstnieks, kura darbi lielākoties, vairumā gadījumu, saista, uzrunā, gandarī (domu līmenī kaut ko iedod, ierosina, aizrauj - pasniedz tekstu, grāmatu kā dzīves dāvanu). Bariko es jūtu kā vārdu meistaru, mazliet burvi. Rakstnieka balss psiholoģiski cilvēkus, sabiedrību, laikmetus izzinoša, vietām saudzīgi, vietām tieši un neizskaistināti atklājoša, vienlaikus, pa brīdim, pa epizodei poētiski (uzplaiksnī skaistuma atspulgi, paņirb - tas arī ir īpaši, ka nevis pārsvarā dragā pāri, bet pazibsnī, un tu nodomā, reizēm, bija vai nebija tur kaut kas, laikam jau bija, kā nu ne, bija tak)."Jaunā līgava" vienlaikus jaunavīga un kaut kur senatnīga. Līgava un Dēls (personvārdu viņiem nav), jauni, vienlaikus dzimta un tās paradumi senatnīgi. Jā, jaunie. Bet turpat arī viņu vecāku, vecvecāku pieredzes, bažas, noslēpumi, paradumi, rituāli, sniegumi. Lasot nodomāju - kā tad tajā visā dzīvot? Kā jaunajai Līgavai un Dēlam dzīvot pašiem savas dzīves? Vai viņi varēs, galu galā, iet paši savus ceļus? Turpinot lasīt, pakāpeniski daudz atklājās. Šī nepavisam nav bezatbilžu, šī ir atbilžu grāmata, lai gan, reizēm iebelž, pazib belzumi.
"Dzīve džinkst pret laika marmora galdu kā pērlītes, 
kam ļauts brīvi krist." / 20.lpp.
"Mēs visi bijām traki,
un tas bija laimīgs trakums." / 102.lpp.


Noslēgumā - pierakstu, citātu klades foto. Tās divas vilcienbraucienos arvien pavadošas -
grāmata un klade. Uzplaiksnījoša rakstāmo ņirboņa. Ielasos, ierakstos - tāda ritmika mēdz pavīdēt. Paizspūris matu mezgls, bet dažreiz, ja iedvesma, savāktāks. Šalle pleciem vai ceļgaliem, dzestrākā laikā. Dienasgrāmatveidīgi, citātveidīgi.svētdiena, 2020. gada 28. jūnijs

Vēstule vasarai

Sveika, vasara!
Reizēm kaut kas mazliet ieilgst un šķietami aizmirstas, sāk likties neiespējamāk, neticamāk, ka var būt arī savādāk, ka reiz bija un kādreiz atkal būs - mainīgums. Piemēram, agrā jaunībā likās, kā gan tas būs - vēlākajos gados. Un tad tie jau notiek, nekas tāds, dzīve. Ziemas tumsas, vēsuma klātienē dažreiz ilgas un gandrīz mistiskuma noskaņa tam, ka pirms bija un pēc būs vasaras siltums, gaisma. Un ir, tagad. Prieks. Līdzīgi mazliet aizmirsās blogs, šķietami likās nezināmāk, kā kaut ko teikt. Bet atsāku, kaut rindkopu. Cerams. Arī prieks.

Bija pauze grāmatās. Tās drusku pafotografēju gan, taču nelasījās ierasti raiti un patikšanās. Tomēr nupat esmu uztrāpījusi atkal īstajai lasāmvielai, par ko, iespējams, nākamreiz.

Vasara, skaisti un labi, tāpat vien - ziedos, pie ūdens, (pat)veroties horizontā.ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis

Augstas raudzes skumjas

 "ar tumsu pret tumsu es esmu otrā krastā" // 47.lpp.

Jānis Hvoinskis "Mūza no pilsētas N."

Dzeja mazliet ar tādu kā glezniecības un fotogrāfiskuma auru, aizkulišu noskaņu ("Mirkli apstādināt kustību ar nedaudziem kameras / piesitieniem", 7.lpp.), vienlaikus kā cilvēku vērojumi iztālēm, tieši šim laikam atbilstoši - bezkontaktā. Vairākās vietās atsauces uz Bībeli (piemēram, "Un notiek kā rakstos teikts", 8.lpp.) un zemi kā kaut ko grēcīgu (20.lpp.), kā arī norādes uz reliģiskumu, priesterību. Kopumā pārņem sajūta, ka šai dzejā viss savā ziņā atsvešināts, lai gan vārdos dažviet sacīts pretējais ("Sāk palielināties mana jūtība mana aizskaramība un / ievainojamība", 10.lpp.), tas izteikts ne ļoti emocionāli, saprotot, ka tā, lūk, noticis, bet ne vairāk.

Dzeja, kuru lasot, uzreiz jautu - ir kvalitāte, ir vārdu un rosinājuma precizitāte, noslīpējums, patiesi labi nostrādāts teksts, kā audekls ar perfektām vīlēm, kvalitatīvs materiāls, vienvienīgais - ļoti skumji un bēdīgi. Lasīju tālāk, lapu pa lapai, cerot, ka varbūt, varbūt autors mazliet atmaigs pret dzīvi, cilvēci, sevi pašu kā cilvēces iemiesojumu, galu galā. Taču viss turpināja ritēt savu gaitu - attālināti, spokaini rēgaini, miglaini, vientulības pilni, tumstoši. Pat lielu sāpju šķietami neesoši, vien skumjas, skumjas, bezatbildes (neatbildētas, neizrunātas), skatienos neietvertas, vispārēji klātesošas it visā (ikdienā, sadzīvē, domās).

Līdzīgi, kā, piemēram, ja kāds uzjautā apkārtējoprāt skumjākos mūzikas gabalus, ja tiktu vaicāts pēc skumjākās dzejas, es varētu atbildēt, ka šī ir viena no visskumjākajām, ko esmu pēdējā gada, dažu gadu laikā lasījusi. Iespējams, vienīgā vispār tik ļoti skumjā dzeja manā uztveres un lasītājas pieredzē, bet varbūt vienkārši uzreiz neatminos citus piemērus, jo skaidrs, ka literatūras vēsturē bijuši ne mazums. Ienāk prātā arī asociācija ar Franca Kafkas radītajām drēgnajām noskaņām viņa stāstos, kas prozas pasaulē tikpat īpaši smeldzes pilni atklāj šķietami parastā ierindas cilvēka, ierēdņa eksistences rūgtumu, izspiežas cauri caurēm, neatkāpjas, lai kā varbūt varētu mēģināt patirgoties, sak', nu, nav jau tik traki šai dzīvē, tomēr, nē, ir gan, Kafkasprāt atliek - klusuciest, aizvērties, aizbultēt durvis, pazust no aprindām, no glūnīgajiem buržuā skatiem, iezust sevī vienpaliekot.

Lai gan, patiesi, šis ir gadījums, kad Hvoinska dzejā notveramais pasniegts tik meistarīgi, apdomāti, nepārspīlēti un dabiski, vārdos jēgpilni, ka "Mūza no pilsētas N." (N. saīsinājums no sākotnēji iecerētā nosaukuma - Mūza no pilsētas Nāve) ir kā vērtība, kā piemērs, sava veida paraugs augstas raudzes dzejai.

Šeit saruna ar pašu dzejnieku: "Viņa dzejoļi apbur kā mazas glezniņas".


"Koki kā gari līdz kaulam atkailināti pirksti sniedzas
     augšup kā bēgot paši no savām ēnām
Kā atstājot zemes grēcīgo ādu kura kļūst mūsu takas
Mēs turpināsim klejot ar vieglu nelabuma sajūtu it kā no
grūtniecības vai kādas metastāzes" // 20.lpp.
"Skumjā sieviete kura rītos dzer kafiju un nesarunājas
vēl joprojām viņa profilā atgādina kādu redzētu gleznu
Kuru es nesaprotu
Bieži iekarsis pēc vientulības un noslāpdams viņas
    attēla tuvumā
Baidos to uzrunāt
Viņa jau sen neklausās un aiziet pa solitūdes avēniju
Kurā uzturas miruši vientuļnieki
Pa reizei apmeklē šeit vienīgo dvēseļu krodziņu
Mēs sēžam katrs pie sava galdiņa un nesaskatāmies" // 25.lpp.
"Zagšus pieskaršanās nopietnām sarunām
Tai pašā laikā baidoties nokļūt dziļāk nezināmajam un
     intriģējošajam tuvāk
Katram ir jau pietiekoši sakrāts nopietnu tēmu lai
     nebūtu vajadzības to papildināt" // 29.lpp.

"aiz tumšiem stikliem vien saule un ledus
vien saules un ledus anestezētas acis
līnijas kuras dzīvo starp mums
kļūst mūžības sasalums
vien aiz melniem stikliem
tumša kā gangrēna lēni plūst mīlestība" // 51.lpp."Bet lietus turpina līt un līt slīdot pār skārda jumtiem
Tā klavieru skaņas padzirda tukšumu bet viņa kailumu
     rudens

Plūst gadalaika kustības ilūzijas mūzika paliek
Tās nesataustāmā iedoma tā tevi moka līdz atbrīvo
Lēnām tu mirsti elpas svārstības piestāj un atjaunojas
Bet lietus vēl līst un līst slīdot pār metāla jumtiem" // 63.lpp.

pirmdiena, 2020. gada 6. aprīlis

Pūpolsvētdiena

Nupat Pūpolsvētdiena. Devāmies ikrīta pastaigā ar suņmeiteni. Brīžiem laukā vēl samērā vēss, lai gan prognozes sola arvien siltāku. Nodomāju, ka vēlētos kādu iepriecinājumu. Kādu mazu, kaut vai pavisam mazītiņu, svētku sajūtas impulsu. Pūpolpušķīti. Bet uz veikalu sen nav iets (ziedu tirgotavas nav apmeklētas un piegādes uz šejpusi nav), un kopumā maz jelkur iets (nākotnes uzziņai, kad šis viss būs pierimis - Koronavīruss jeb Covid-19 nesis izmaiņas 2020.gada iesākumā un daudzi nododas pašizolācijai vai kam līdzīgam, pēc iespējas samazinot sociālos kontaktus un vairāk paliekot mājās). Tā nu, mežājā aug koki, kuru zaros kas līdzīgs pūpoliem, tikai ar iedzeltenām skarām. Izlīdzējos ar pieejamo un vēl kādu sīkzariņu klāt.


Kopumā šis laiks mazproduktīvs. Ir algoritms, ko esmu piefiksējusi, kas mēdz savureiz darboties. Ja kaut kas notiek mazāk vai kādreiz sevi klusinošāk, tad mēdz apsīkt arī citas norises. Šai gadījumā, maz kur iets, maz arī lasīts, maz redzēts, mazāk vēlme izteikties. Grūtāk padodas kaut kas atsevišķi, itin kā izlases kārtā (to un to nē, bet citu kaut ko jā).

Tomēr viena neliela lasāmviela aptuveni mēneša ietvaros pieveikta. Patika. Patiesi, jā. Valoda. Teikumi. Lasīju maz, nevarēju noskaņoties. Bet pievārētais patika un uzrunāja. Pēc tam mēģināju otru autores grāmatiņu, kas sērijā "Pirmā grāmata", bet tā tik ļoti neaizgāja. Izlasītā - Andras Neiburgas "Stāsts par Tilli un suņu vīru" bija mīlīgāka, aizkustināja un arī valodas ziņā tīkamāka, daži smaidīgi citāti par suņiem un pavasari.


"Princis bija liels krēmkrāsas suns garu, lēkšķainu spalvu. Viņš bija tā noaudzis, ka viņa galvā nevarēja saskatīt ne acu, ne ausu, kā ar aitas vilnu apaugusi futbolbumba tā izskatījās, un pats viņš šļūkāja pa istabiņas grīdu kā milzīga bonierējamā birste. Kad viņš gulēja, bija grūti noteikt, kur šim radījumam priekša, kur (atvainojiet) pakaļa. Sevišķi, ja viņš ar ķepu bija piesedzis savu melno, mitri spīdīgo degunu, kas pa gabalu darīja viņu līdzīgu leduslācim." // 9.lpp.

"Kā parasti, vīrs ieradās tunelī un ieņēma vietu. Tai dienā vīrs spēlēja vien gaišas melodijas, tās bija priecīgas un vieglas kā cīruļa treļļi gaisā un vēstīja drīz tuvojošos pavasari, ko krēslainajā, dubļainajā un caurvējiem pakļautajā tunelī gan varēja nojaust tikai pēc vieglas, nenoteiktas smaržas, kas ieplūda no āra, - pavasara smaržas."
// 15.lpp.

Tāds kopumā stāsts. Par vīru, "pasaules lāpītāju", kam tomēr sirdī atlikusi vieta maigumam, bet kas neiekļaujas, neiederas ambiciozajās sociuma izpausmēs. Par vīra suņiem, -  nosvērto Mūku, kas vairāk sargs, un spējo emocijizpausmju pārņemto Princi, pirmāk pielīdzināto bonierējamai birstei. Dzīve rit savu necilo gaitu, reizēm mazāk iztikšanā, jostas savilkšanā, citkārt drusku labākā vīzē. Viss mainās, kad trijotne nejauši sastopas ar kādu mazu meitēnu, Tilli, dzīves nelutinātu, tomēr neparasta stāsta aizsācēju. Sirsnīgi. Vismaz šim laikam noteikti. Tāpēc priecājos, ka vismaz tik nedaudz izlasīju. Novērtēju stāsta cilvēciskos momentus. Sajūtās mirkli priecīgāk.

Ceru, ka laika posms tiks mūsu visu, katram savos veidos, izturēts, un drīzāk noslēgsies.

Atvadoties ar dažām ainiņām no mazpilsētas garāžu rajona, kam ikdienu pasoļojam garām ar ķepaini, gājienos pēc mazliet svaiga gaisa un ļaujoties pavasaralkām.