sestdiena, 2019. gada 30. marts

Pasaule kā slīdošās kāpnes

Pavisam nesen grāmatnīcu plauktos atrodams un iegādājams kāds jaunas latviešu autores darbs, veltīts pusaudžu un jauniešu dzīves atainojumam -  
Agnese Zarāne "Slīdošās kāpnes".

Pirmā asociācija ir patīkama atskārsme, ka uzrakstīts noticami. Tā kā realitāte var izskatīties jaunu cilvēku redzējumā, un arī tā, kā reizēm to nojauš apkārtējie - vecāki, skolotāji, kāds klasesbiedrs. Jo pusaudžos un vidusskolēnos mēdz izpausties ne uzreiz atklātu emociju gamma, kas ārēji stilīgums, apķērīgums, humora izjūta, savukārt iekšēji nedrošība, šaubas, vēlme iepatikties, iederēties. Vēlme saņemt būtībā apstiprinājumu, atzinību sev un reizēm kādas savas rīcības akceptu. Ne vienmēr tam jābūt kam lielam, skaļos vārdos. Reizēm ikviens ilgojas gluži cilvēcīgas simpātiju atzīšanas.

"Mūsdienu pasaule ir kā slīdošās kāpnes - 
mēs visi esam ierauti rotējošā kustībā."

Slīdošo kāpņu līdzība ir interesanta jauniešu literatūras ietvaros kā filozofiska atsauce uz vācu domātāja Pētera Sloterdaika (Peter Sloterdijk) mūsdienu dzīves salīdzinājumu ar slīdošajām lielveikala vai metro kāpnēm, kas minēts Maijas Kūles darbā "Eirodzīve. Formas, principi, izjūtas", uzsverot iedrīkstēšanos sekot savām patiesajām vēlmēm un ideāliem.

Agneses Zarānes raksturotais personāžs - jauniete Signe ir tieši sava ceļa, savu emociju atzīšanas meklējumos. Meitene no laukiem, Latgaliete Rīgā, kā viņa spriež, kopš ar mammu pārcēlusies no nelielas pilsētas uz daudz trauksmaināko galvaspilsētu. Jauna dzīvesvieta, jauni klasesbiedri, jauni izaicinājumi. Vienlaikus arī pagātnes atskaņas, uzplaiksnījot domām par agrākajiem draugiem, domām par to, vai attālumu iespējams pārvarēt, saglabāt emocionālo saikni. Attāluma līnija kopumā vijas cauri grāmatai, jo arī meitenes mamma šķīrusies, un tēvs dzīvo citā pilsētā, sastapšanās nav tik viegla, kā arī nesen iepazītais puisis - simpātija plāno doties prom no valsts, studēt citviet. Vairākas slēptās emocijas, kas laika gaitā grasās atklāties. To, kā tas notiek, pakāpeniski vēstī stāsta sižets, saistībā arī ar minēto slīdošo kāpņu līdzību, vaicājot - bet, kas ir tavas vēlmes, un kādas ir tavas domas?

trešdiena, 2019. gada 13. marts

Citējumi, 3'2019

Nelielie žanri saista tieši ar koncentrēšanos uz būtisko vai faktisko, kas sniedz diezgan zib-sajūtu, zib-tvērumu, momentu, neilgā teksta vētīšanas laikā pamanīto. Tas ir savādāk, nekā atverot plašāka autordarba lappuses. Tādas zibsnījošas, pazibošas domas arī miniatūru krājumā "Vīrieša smeldze", kuru autors somu rakstnieks Petri Tamminens, kas izdots apgādā "Daugava" patālajā 2006.gadā. Tā patiešām ir - vīrieša smeldze. Domājams, varētu patikt dažam vīrieša cilvēkam. Man savukārt patika tāpēc, ka laiku pa laikam saista, tīk nelieli, koncentrētāki teksti.

"Bet ne jau atmiņa ir tā svarīgākā.
Svarīgākais ir sirdsmiers."
     / Petri Tamminens "Vīrieša smeldze", 35.lpp.

"Četrdesmitgadnieks nevēlas mānīt sevi. Viņš skaidri zina, ka Somijā vasaras nav, ka vidusslaiku pilis septiņdesmitajos gados būvējuši cietumnieki, kas notiesāti par braukšanu dzērumā, un ka sieviete vēlas vairāk, nekā vīrietis jebkad spēj tai sniegt."
     / Turpat, 84.lpp.

"Kapracis ir rāms vīrs. Ģimenes galva un mācītājs mēdz skaidroties, bet kapracis noelšas. Darbavietā viņš redz zemi un debesis. Iestādē pie letes, viņam pieminot savu profesiju, kalpotājs atkāpjas pusmetru. Tad kapracis pierod nevērīgi sacīt: "Strādāju tur draudzes parkā".
     / Turpat, 13.lpp.

-------

Turpinājumā dzeja - Ievas Dāboliņas grāmata "Lieta LR2". Saistīja, aplūkoju grāmatveikalā. Iepriekš pamanīju Domgraudi apskatā. Mazliet pietrūka cilvēciskās sajūtas. Sociālie jautājumi, skarti dzejā, neierastāki, Latvijai veltītie vārdi, emigrācijas pieminējumi, Rīgas ielu vērojumi kopumā reāli. Tas ir tas, ko redzam, piemēram, pēc dienas gaitām, braucot mājās sabiedriskajā transportā, nebūt ne mānīgi, tomēr, manuprāt, nav visgalvenais dzīvē, sajūtās eksistējošais.

"Saules uzburti diamanti retajās smilgās,
Rāmā pussnaudā viļņu krūtis
Jūrā pie Ģipkas."
     / Ieva Dāboliņa "Lieta LR2", 102.lpp.


-------

Noslēgumā, ilgās pēc siltākām dienām, Rūtas Mežavilkas dzejas citējums no izdevuma "Kultūrzīmes", laikraksta "Latvijas Avīze" pielikuma:

"vasaras baltais izplatījums
ar dažām saulainām ābolu planētām
un šalcošu lapotņu aizām
ir visa tik daudz. ir gaismas pārpludināts
laiks"
     / Rūta Mežavilka, 
Kultūrzīmes Nr.10 (2019), 7.lpp.