trešdiena, 2019. gada 13. marts

Citējumi, 3'2019

Nelielie žanri saista tieši ar koncentrēšanos uz būtisko vai faktisko, kas sniedz diezgan zib-sajūtu, zib-tvērumu, momentu, neilgā teksta vētīšanas laikā pamanīto. Tas ir savādāk, nekā atverot plašāka autordarba lappuses. Tādas zibsnījošas, pazibošas domas arī miniatūru krājumā "Vīrieša smeldze", kuru autors somu rakstnieks Petri Tamminens, kas izdots apgādā "Daugava" patālajā 2006.gadā. Tā patiešām ir - vīrieša smeldze. Domājams, varētu patikt dažam vīrieša cilvēkam. Man savukārt patika tāpēc, ka laiku pa laikam saista, tīk nelieli, koncentrētāki teksti.

"Bet ne jau atmiņa ir tā svarīgākā.
Svarīgākais ir sirdsmiers."
     / Petri Tamminens "Vīrieša smeldze", 35.lpp.

"Četrdesmitgadnieks nevēlas mānīt sevi. Viņš skaidri zina, ka Somijā vasaras nav, ka vidusslaiku pilis septiņdesmitajos gados būvējuši cietumnieki, kas notiesāti par braukšanu dzērumā, un ka sieviete vēlas vairāk, nekā vīrietis jebkad spēj tai sniegt."
     / Turpat, 84.lpp.

"Kapracis ir rāms vīrs. Ģimenes galva un mācītājs mēdz skaidroties, bet kapracis noelšas. Darbavietā viņš redz zemi un debesis. Iestādē pie letes, viņam pieminot savu profesiju, kalpotājs atkāpjas pusmetru. Tad kapracis pierod nevērīgi sacīt: "Strādāju tur draudzes parkā".
     / Turpat, 13.lpp.

-------

Turpinājumā dzeja - Ievas Dāboliņas grāmata "Lieta LR2". Saistīja, aplūkoju grāmatveikalā. Iepriekš pamanīju Domgraudi apskatā. Mazliet pietrūka cilvēciskās sajūtas. Sociālie jautājumi, skarti dzejā, neierastāki, Latvijai veltītie vārdi, emigrācijas pieminējumi, Rīgas ielu vērojumi kopumā reāli. Tas ir tas, ko redzam, piemēram, pēc dienas gaitām, braucot mājās sabiedriskajā transportā, nebūt ne mānīgi, tomēr, manuprāt, nav visgalvenais dzīvē, sajūtās eksistējošais.

"Saules uzburti diamanti retajās smilgās,
Rāmā pussnaudā viļņu krūtis
Jūrā pie Ģipkas."
     / Ieva Dāboliņa "Lieta LR2", 102.lpp.


-------

Noslēgumā, ilgās pēc siltākām dienām, Rūtas Mežavilkas dzejas citējums no izdevuma "Kultūrzīmes", laikraksta "Latvijas Avīze" pielikuma:

"vasaras baltais izplatījums
ar dažām saulainām ābolu planētām
un šalcošu lapotņu aizām
ir visa tik daudz. ir gaismas pārpludināts
laiks"
     / Rūta Mežavilka, 
Kultūrzīmes Nr.10 (2019), 7.lpp.


Nav komentāru: